Dachy zielone

Dachy zielone ekstensywne to przestrzeń nieużytkowa obsadzona samowystarczalnymi gatunkami roślin odpornych na skrajne warunki atmosferyczne i niewymagającymi pielęgnacji. Należą do nich trawy sucholubne, rozchodniki i rojniki, mchy czy polne kwiaty.

Dachy zielone intensywne przypominają standardowe naziemne ogrody. Można na nich umieścić niemal wszystko – trawniki, krzewy, kwiaty, zioła, byliny a nawet niewielkie drzewa. Oprócz tego w takich wiszących ogrodach znajdują się często alejki, ławki, oczka wodne, altanki, a nawet pasieki czy ekologiczne uprawy.