Termoizolacje

Jednym z najważniejszych parametrów materiałów termoizolacyjnych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im mniejsza jest wartość tego współczynnika, tym dany materiał lepiej chroni przed utratą ciepła, a to z kolei oznacza, że cieńsza jego warstwa wystarczy do uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła U. Reasumując produkty o niskim współczynniku λ stanowią dobrą izolację zapobiegającą utracie ciepła.

Styropian

PIR

XPS

Wełna skalna